JNC国际暑校 - 支付方式 立即报名

重要提示:学生请务必在汇款摘要或备注里写明学生姓名或证件号码,支付后及时将凭证发给相应顾问老师

人民币账户

1.银行转账

户名:合图教育科技股份有限公司

开户行:招商银行广州市富力中心支行

账号:120913181410909

2.在线支付

登录学生中心并初步选择课程后可以在支付方式中选择使用微信或支付宝支付。

3.扫码支付(付款请备注姓名)

     
                    (微信收款码)                                             (支付宝收款码)

 

人民币现金支付

暑期学校办公室接受人民币现金付款以及POS机人民币刷卡,无手续费。

办公地址:广州市黄埔大道西601号暨南大学惠全楼518室

(工作时间为周一至周五上午8:00-12:00,下午2:00-5:30)